Uniwersalny konwerter kabli Y/R w wersji Oudie

Oudie 2 dostał małą rewizję sprzętową we wrześniu 2019 roku.

W związku z tym zmianie uległ układ pinów USB:

1 = VCC (5V)

2 = Oudie Rx

3 = Oudie Tx

4 = ID: . VER Y dla połączenia szeregowego - VCC

            . VER R dla połączenia szeregowego - GND

5= GND

Aby zapewnić pełną funkcjonalność z każdym istniejącym kablem Oudie power/CC-NP-Oudie/LX/CAI dostępny jest uniwersalny kabel konwertera ver Y/R: 

Aby sprawdzić wersję sprzętową Twojego Oudie, z ekranu mapy, przejdź do Menu > Dalej > O. Wersja powinna być wyświetlana w górnej części ekranu. Jeśli nie jest ona wyświetlana, należy użyć przycisku Naviter Updater aby zaktualizować oprogramowanie Oudie do najnowszej wersji.

VER R:

VER Y:

Uwaga: Wszystkie nowe urządzenia od czasu zmiany są dostarczane z prawidłowym kablem zasilającym Oudie!

Zaktualizowano na 25 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie