Automatyczne przesyłanie lotów

Aby korzystać z tej funkcji, należy włączyć opcję Automatycznie przesyłaj loty do SeeYou w Menu > Moje urządzenia > Twoje urządzenie

Po włączeniu opcji automatycznego wysyłania lotów do SeeYou w zakładce Moje urządzenia, loty będą wysyłane do SeeYou po każdym podłączeniu Oudie do komputera za pomocą kabla USB i naciśnięciu przycisku "Aktualizuj" przy komunikacie "Znaleziono loty do wysłania" w Naviter Updater.

Zaktualizowano na marzec 13, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie