Użycie nakładki pogodowej w SeeYou

Przez lata SeeYou doczekał się kilku znaczących zmian, z których najnowszą jest nakładka pogodowa, pozwalająca pilotom manipulować lotem tak, aby osiągać znacznie większe odległości niż było to dotychczas możliwe.

Aby włączyć wyżej wymienione funkcje należy pamiętać o kilku następnych krokach/instrukcjach.

Otwórz plik z zadaniem/punktem trasy, który chcesz przeanalizować.

W lewym dolnym rogu użytkownik może wybrać pomiędzy różnymi układami map. Aby włączyć nakładkę pogodową, należy wybrać opcję "M"

Następnie wybierz preferowanego dostawcę nakładki, jeśli jeden z nich nie posiada ważnej licencji, nakładka nie zostanie włączona.

Wprowadź żądane ustawienie i przeanalizuj swój lot.

Wybierz z menu "Edytuj > Zadanie na kartę SD", aby zapisać nowo utworzone zadanie na karcie SD. Możesz użyć tej karty, aby zadeklarować zadanie w Oudie (Menu > Transfer > Zadeklarowane zadanie) i LX 9000 na przykład.

Jeśli jednak pojawią się nowe pytania, prosimy o kontakt.

Z wyrazami szacunku,

Zaktualizowano na kwiecień 20, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie