Korzystanie z okna Wykres

W oknie Wykres możliwe jest wyświetlenie sześciu wykresów. Wybór schematu kolorów umożliwia wyświetlanie dodatkowych danych na jednym wykresie. 

Wybierz kolejno opcje Widok > Wykres z menu głównego lub użyj przycisku  ikonę z paska narzędziowego Lotu, aby zmienić widok na okno Wykres. Przełączaj pomiędzy wykresami naciskając przycisk  ponownie.

Wykresy przedstawione w SeeYou:

 • Wysokość nad poziomem morza,
 • GPS Altitude,
 • Prędkość pionowa,
 • Szybkość wykonywania zadań,
 • Prędkość względem ziemi,
 • Popraw dokładność,
 • Poziom hałasu silnika (ENL).

Wygląd i zachowanie wykresu można kontrolować poprzez:

 • ustawienie schematu kolorów dla wykresu,
 • ustawianie zoomu,
 • umożliwiając legendę,
 • włączenie parametrów lotu,
 • za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy.

Przykład okna wykresu w widoku Baroram i z kolorystyką Ground speed. Widoczne są parametry lotu, Legenda i menu prawego klawisza myszy:

Zaktualizowano na marzec 11, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie