Korzystanie z Vario

Jak używać Vario?  

Oudie posiada doskonałe vario. Uważamy, że jest to najlepsze Vario dostępne na rynku - jest niezwykle dokładne i jednocześnie responsywne. 

Możesz kontrolować rozmiar i wygląd symbolu Vario na mapie, możesz wybrać jeden z dwóch różnych kształtów, jego przezroczystość, rozmiar i wiele więcej.

Znajdź tę opcję poprzez: Menu > Ustawienia > Symbole > Vario. 

Zaktualizowano na 25 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie