Dźwięk Vario

Zdecydowanie zalecamy wypróbowanie domyślnych ustawień w powietrzu przed ich zmianą, ponieważ zadaliśmy sobie wiele trudu, aby dostroić dźwięk Vario!

Jak kontrolować dźwięk vario?

Możesz kontrolować ustawienia audio urządzenia Vario. Opcję tę można znaleźć poprzez: Menu > Ustawienia > Vario. 

Niestandardowe ustawienia vario

Jak można się spodziewać, jest to wskaźnik przyrostu/utraty wysokości w pionie. Jest on konfigurowany poprzez Menu > Hardware > Vario

Filtr ma opcję Wolny / Średnio szybki, zakres można skonfigurować na 2,5 m/s, 5 m/s lub 10 m/s.

Czas integratora (w kręgach paralotniarskich nazywany również uśredniaczem) regulowany jest w odstępach 1-sekundowych.

Zaktualizowano na 7 września 2023 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie