Vario

Jak można się spodziewać, jest to wskaźnik przyrostu / utraty wysokości w pionie. Konfiguruje się go poprzez Menu > Hardware > Vario

Filtr posiada opcję Slow / Medium Fast, zasięg może być skonfigurowany na 2,5m/s, 5 m/s lub 10 m/s.

Uwaga: Czas integratora (w środowisku paralotniowym nazywany również averagerem) jest regulowany w krokach co 1 sekundę.

Zaktualizowano na marzec 29, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie