1. Strona główna
  2. Strona główna
  3. SeeYou
  4. Rozpoczęcie pracy
  5. Wyświetlanie zdjęć satelitarnych w SeeYou

Wyświetlanie zdjęć satelitarnych w SeeYou

Od wersji 6.0 w SeeYou dostępne są doskonałe zdjęcia satelitarne całego świata.

Aby je włączyć (lub wyłączyć), naciśnij przycisk "S" znajdujący się w dolnej części okna SeeYou:

Zaktualizowano na kwiecień 19, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie