Praca z SeeYou Mobile / SeeYou Mobile Wizard

Mobile Wizard łączy SeeYou z SeeYou mobile w celu wysyłania plików na Pocket PC. Mobile Wizard nigdy nie wygasa. Oznacza to, że nie musisz posiadać zarejestrowanej wersji SeeYou, aby przesłać wszystkie wymagane dane na Pocket PC. 

 1. Połącz swój Pocket PC z komputerem poprzez Active Sync
 2. Uruchom SeeYou 
 3. Przejdź do Plik > Mobile Wizard.

Pierwsza strona umożliwia wybranie pozycji, które chcesz przesłać do urządzenia. Możesz wybrać spośród:

 • Teren (izolinie)
 • Wzniesienia terenu (do odczytu AGL)
 • Drogi, linie kolejowe, rzeki, jeziora i miasta
 • Punkty trasy i zadania
 • Przestrzeń powietrzna 
 • Ustawienia (schemat kolorów mapy wektorowej, jednostki, właściwości trójkątów, domyślne strefy obserwacji). 

Strona druga daje Ci możliwość wyboru nazwy bazy i miejsca docelowego dla danych, które wybrałeś do przesłania na pierwszej stronie:

 • Pliki, które zostaną utworzone na Pocket PC (lub dysku) będą miały taką samą nazwę jak Nazwa Bazy i odpowiednie rozszerzenia CUB dla przestrzeni powietrznej, CIT dla map wektorowych i CUP dla punktów orientacyjnych i zadań. 
 • Miejscem docelowym może być zarówno Oudie, folder w "Moim komputerze" lub urządzenie podłączone przez Active Sync. Wybierz to, czego potrzebujesz za pomocą przycisków radiowych.

Strona trzecia prosi o narysowanie prostokąta dla obszaru, który ma być przeniesiony do Pocket PC. Użyj klawiszy Ctrl+Up, Ctrl+Down do zmniejszania i powiększania. Kliknij na granicach mapy, aby poruszać się w poziomie i w pionie. Jest to taka sama procedura jak w przypadku innych widoków mapy w SeeYou.Uwaga: jeżeli mapy dla tego obszaru nie zostały jeszcze pobrane, zostaniesz poproszony o ich pobranie przed kontynuacją. Strona czwarta pokazuje postęp w przesyłaniu lub zapisywaniu plików.Po pomyślnym zakończeniu przesyłania możesz zamknąć Mobile wizard przyciskiem Finish.Jeżeli pojawi się błąd połączenia, sprawdź najpierw, czy SeeYou Mobile nie został zamknięty na Pocket PC. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę pomiędzy przyciskiem "X" w Pocket PC a przyciskiem "X" w desktopowym Windowsie. X" na Pocket PC działa bardziej jak "minimalizuj" w Windows. Aby naprawdę zakończyć pracę z SeeYou Mobile musisz przejść do Menu > Dalej > "Exit". Wiesz, że SeeYou Mobile nie jest uruchomiony, jeśli nie ma go na liście Start > Ustawienia > System > Pamięć > Uruchomione programy. Jeśli tam jest, zatrzymaj go. Wtedy będziesz mógł się komunikować z SeeYou Mobile przez Mobile Wizard.

Zaktualizowano na marzec 11, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie